Regional utvikling_NY

By- og tettstedsutvikling

By- og tettstedsutvikling kan handle om alt fra utvikling av et konkret offentlig rom, til store områdeplaner. I alle typer prosjekt vil det være viktig med grundige analyser i forkant av beslutninger, slik at man vet akkurat hva stedet trenger basert på stedets premisser. Det sparer man både penger på, og man skaper en by mer tilpasset menneskene som bor i den.

Ofte vet man hva man ønsker seg for byen sin, et område, eller et byrom, men ikke hvordan man kommer seg dit. Med bruk av de rette virkemidlene, mener vi at det kan finnes mye potensiale i for eksempel et belastet område, og trender med fraflytting og befolkningsnedgang kan snus.

Det viktigste for gode strategier er gode grunnlagsanalyser. Bare når vi vet hvilke utfordringer vi står ovenfor, kan vi starte prosessen med å løse dem. Innenfor by- og tettstedsutvikling tilbyr vi bl.a. behovsanalysehandelsanalyse, og strategiutvikling.