bygg-og-eiendom-kontor

Bygg og eiendom

Urbanisering og nye krav til bygg stiller myndigheter, eiendomsutviklere og bransjeorganisasjoner ovenfor nye utfordringer. Befolkningsvekst og tilflytting krever nye måter å tenke på bl.a. rundt fortetting og bygging rundt knutepunkt. Vi trenger økt kunnskap om gevinster og kostnader knyttet til krav om blant annet universell utforming, areal- og energieffektivisering, samt materialbruk i bygg.

Områder vi arbeider innenfor:
– Energi- og arealeffektivisering av bygg
– Universell utforming
– Urbanisering og fortetting
– Utvikling av knutepunkt
– Lokalisering av kommersiell virksomhet
– Lokalisering av offentlig virksomhet

Analyse & Strategi har et helhetlig perspektiv på bygg- og eiendomsbransjen, og kan se utviklingen i sammenheng med øvrige områder vi arbeider innenfor. Vi bistår myndigheter på forskjellige forvaltningsnivåer, samt kommersielle aktører. Gjennom vår eier Multiconsult styrkes vår kompetanse innen byggteknikk og eiendomsledelse. Vi har også et godt samarbeid med arkitekter og landskapsarkitekter i blant annet Link arkitektur.