regional-utvikling

Regional utvikling

Det er stor variasjon mellom regionene i Norge med tanke på form og innhold i næringslivsvekst. Nøkkelen til en god og helhetlig nærings- og regionalutvikling er å se samspillet mellom de ulike regionale aktørene. Det er også å forstå den gjensidige avhengigheten mellom næring, samferdsel, plan og areal.

Områder vi arbeider innenfor:
– Strategisk planlegging på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå
– Kobling mot samferdsel
– Evalueringer av regionale virkemidler og innsatser
– Kobling mellom plan, stedsutvikling og næringsutvikling
– Tjenester knyttet til innovasjon, regionale innovasjonsnettverk (systemer), klynger, etc.

Analyse & Strategi hjelper kunden med å finne sitt komparative fortrinn og ser utvikling i en regional helhet. Vi leverer tverrfaglig kompetanse på høyt nivå. Ved behov samarbeider vi også med andre relevante kunnskapsmiljøer, som arkitekter eller planmiljøet i Multiconsult, som gjør oss i stand til å levere komplette tjenester i samsvar med kundens behov.

Bistand til å utvikle konsekvensutredninger, areal- og transportplaner og strategiske næringsplaner, er eksempler på produkter vi kan tilby innunder regional utvikling.