Den selvkjørende revolusjonen – konsekvenser for mobilitet og byutvikling

autonomous-cars

Når kjøretøy kan bevege seg uten sjåfør, åpner det ikke bare muligheten for at du kan lese avisen eller ta en lur mens du blir fraktet til jobb. Det snur opp-ned på mange av forutsetningene for hvordan vi tilpasser areal- og transportløsninger i våre byer. Analyse & Strategi hjelper Ruter å utforske konsekvensene av selvkjørende kjøretøy.

Den kanskje viktigste forskjellen med selvkjørende kjøretøy, er at de gjør idéen om å eie sin egen bil utdatert. Selvkjørende kjøretøy skal videre til neste reisende når du er avlevert, i stedet for å stå parkert til du trenger bilen igjen. Med det perspektivet er det naturlig å tenke seg de selvkjørende kjøretøyene som en del av en helhetlig mobilitetsløsning i fremtidens byer. Vi vil se nærmere på hvordan dette kan og bør gjøres.

Fjern fremtid, tenker du kanskje. Ta en titt på denne filmen fra Sion i Sveits der en selvkjørende buss allerede ruller rundt i bygatene i blandet trafikk:

Ta kontakt dersom du ønsker å få vite mer om hvordan dere skal ta hensyn til selvkjørende kjøretøy i deres planlegging. Dette er aktuelt for kommuner, trafikkselskap, eiendomsutviklere og andre som er opptatt av fremtidens areal- og transportløsninger.

Kontakt: Bernt Sverre Mehammer, 924 32 094, bsm@analysestrategi.no