Arbeidsmiljø

I Analyse & Strategi vil du være del av tverrfaglig miljø bestående av samfunnsøkonomer, samfunnsgeografer, siviløkonomer, statsvitere og ingeniører med høy kompetanse og lang erfaring. Vi drar nytte av den enkelte medarbeiders særlige evner og fagkunnskap, og samtidig er vi ett team som spiller på lag for å nå de beste resultatene. Vi tror at det er når ulike mennesker og fagdisipliner møtes at de mest spennende og nytenkende løsningene kan oppstå.

Vi har en uformell tone, og arbeidsmiljøet er preget av trivsel og samhold. Vi tror dette er en viktig faktor for læring og utvikling. Det er gode muligheter for personlig utvikling og påvirkning av egen arbeidssituasjon.

Analyse & Strategi sine ansatte har også tilgang til egne tjenester som generell helsetjeneste, fysioterapi og psykologtjeneste. Vi disponerer feriehytter og har bedriftstreningstilbud sammen med Multiconsult. Vi har gode ferieordninger og en gunstig pensjonsløsning.