Ledige stillinger

Vi er alltid på jakt på jakt etter gode hoder som kan styrke kompetansen innen våre satsingsområder og være med på en framtidsrettet utvikling. For tiden har vi ingen utlyste stillinger, men vi tar i mot åpne søknader.