Kartlegging av sykkelbruk

andrew-gook-196871

I våres gjennomførte Analyse & Strategi og Multiconsult en spørreundersøkelse i Fjell, Lindås, Meland og Os kommune for å kartlegge sykkelbruk blant innbyggerne. Målet med undersøkelsen var å identifisere tiltak som kunne forbedre sykkelveiene og gjøre det mer attraktivt å sykle i kommunene. I juni ble rapporten overlevert, som du kan lese her.

Kommunene ønsket kunnskap om holdninger til sykling, hvilke strekninger som ble oppfattet som utrygge, og hva som måtte til for at flere skulle sykle mer. Respondentene fikk blant annet anledning til å rapportere hendelser og problemer langs sykkelstrekninger i kommunene. Disse resultatene ble presentert gjennom et såkalt «Story Map» i ArcGIS, som du kan utforske her.

Vil du vite mer om våre sykkelkartlegginger? Ta kontakt med vår analysesjef Kaj Halvorsen.