Presentasjon av gevinstanalyser på NHOs årlige anskaffelseskonferanse

Picture1

Analyse & Strategi har det siste året, på oppdrag fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, gjennomført 13 gevinstanalyser av innovative offentlige innkjøp. Dette er innkjøp der markedet involveres inn til en dialog om løsning i tidlig fase. Analysene viser hvilke gevinster innkjøpene som følger denne metodikken gir innkjøper, bruker og samfunnet. Resultatene av analysene er langt på vei entydige – ut fra et samfunnsperspektiv fører metoden til en prosess som gjerne leder til bedre, og mer lønnsomme produkter.

Det er imidlertid langt fra alle offentlige innkjøpere som er kjent med denne måten å anskaffe på, så det er viktig at resultater og effekter formidles ut i innkjøps-Norge for å øke utbredelsen av innovative offentlige innkjøp. Gevinstanalysene skal bidra til nettopp dette. De skal inspirere andre til å ta i bruk samme løsning eller gjennomføre tilsvarende prosess for å løse sitt behov.

NHO har en årlig heldagskonferanse som tar for seg tematikken offentlige anskaffelser. På konferansen i år, som ble avholdt i Næringslivets Hus torsdag 11. mai, la Therese Holm Thorvaldsen og Magnus Jul Røsjø frem Analyse & Strategi sitt arbeid med gevinstanalyser som viser effekten av innovative offentlige anskaffelser.

Les mer om gevinstanalysene her.