bist-off

Bistand i offentlige investeringsprosjekter

Bistand i offentlige investeringsprosjekter handler om å utarbeide beslutningsgrunnlag i tidligfase for tiltak innenfor statlig, fylkeskommunalt og kommunalt ansvarsområde.

Våre tjenester innenfor bistand i offentlige investeringsprosjekter er:
– Mulighetsstudier
– Behovsanalyser
– Aktør- og interessentanalyser
– Alternativanalyser
– Konsekvensanalyser
– Kostnadsoverslag i forbindelse  med f. eks konseptvalg- og konsekvensutredninger

Vår kompetanse befinner seg i skjæringspunktet mellom politikk, teknologi og samfunnsøkonomi. Våre analyser sikrer at de beste løsningene for samfunnet velges.