evaluering

Evalueringer

Evalueringer er et viktig verktøy som på ulike stadier i et prosjekt eller program vil kunne svare på utfordringer og spørsmål man ønsker besvart.

Vi utfører blant annet:
– Organisasjonsevalueringer
– Prosjektevalueringer
– Programevalueringer
– Følgeevalueringer med løpende rådgiving

Analyse & Strategi har ledet og deltatt i evalueringer for alle forvaltningsnivå, så vel som organisasjoner og institusjoner. Alle våre evalueringer gjennomføres etter et stringent metodisk design, gjerne utviklet i samarbeid med oppdragsgiver.