øk-mod

Økonomiske modeller og analyser

Med våre økonomiske modeller, utredninger og analyser kan beslutningstakere ta bedre valg. Vi skaper modeller som gir en kvantitativ fremstilling av komplekse problemstillinger. Modellene utvikles med utgangspunkt i bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske prinsipper, og suppleres med kompetanse fra andre relevante fagområder.

Vi utfører blant annet:
– Transportanalyser
– Handelsanalyser
– Etableringsanalyser
– Gevinstanalyser