pros-og-pross

Prosjekt- og prosessledelse

Prosjekt- og prosessledelse handler om å styre ressursene som er til rådighet og den samlede innsatsen på en måte som gir best resultat. Sikre nødvendig involvering, forankring, motivasjon, fremdrift, høy kvalitet og god økonomistyring er nøkkeloppgaver her.

Med en unik innsikt i et utvalg av sektorer leder vi prosjekter og yter prosesstøtte til kunder i det offentlige så vel som private virksomheter. Vi har god erfaring med å koble fag- og sektorkunnskap med prosjekt- og prosesskompetanse for å sikre en effektiv ressursbruk. Eksempler kan være støtte og ledelse av strategiske utredninger, evalueringer og offentlige beslutningsprosesser.