samf-øk

Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomiske analyser er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for offentlige investeringer eller tiltak, og skal sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Vi utfører blant annet:
– Nyttekostnadsanalyser
– Samfunnsøkonomiske vurderinger
– Samfunnsøkonomiske ringvirkningsanalyser
– Metode- og modellutvikling

Våre medarbeidere har lang erfaring med gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser i henhold til offentlige veiledere innen en rekke bransjer. Vi kan tilby et team bestående av samfunns- og siviløkonomer med høy kompetanse og lang erfaring innen samfunnsøkonomiske analyser.