strat-pl

Strategisk planlegging

Strategisk planlegging handler om å sette retning for framtiden. Behovet oppstår gjerne som følge av blant annet manglende realisering av gjeldende strategi, endring i sektorpolitikk eller nye krav og forventninger fra brukerne. Analyser av styrker og svakheter, risiko og muligheter er et av verktøyene i strategisk planlegging, og er med på å danne grunnlaget for valg og prioriteringer på kort og lang sikt.

Vi bistår med strategisk planlegging for virksomheter og aktører innenfor et utvalg av sektorer. Med bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, kan vi tilby spisskompetanse innenfor tjenesten sammen med kunnskap om virksomhetens eller aktørens omgivelser og eksterne premisser.