top of page

About Us

Finding Inspiration in Every Turn

This is your About Page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

Samarbeid i større team

For oppdragsgivere er det viktig å få det best mulige teamet til å samarbeide. For små bedrifter er det lettere å lage raske og effekktive konsortier. Suksesskriteriet for Urbanet Analyse var at vi klarte å samarbeide brett med mange fagmiljøer.

Her vil vi kort presentere de viktigste samarbeidspartnerne og hva slags kompetanse de besitter. Det gjør at vi kan lebvere på de fleste områdene som etterspørres innenfor strategiske analyser av bærekraftig bytransport

Sentrale fagmiljø og  kontaktpersoner

Our Clients

bottom of page