Kontakt

Besøksadresse
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo

Postadresse
Analyse & Strategi AS
Postboks 265 Skøyen
0213 Oslo

Telefon
+47 21 58 58 00

 

E-post
[email protected]

Daglig leder
Bjørn Oscar Unander