Om oss

Analyse & Strategi AS ble etablert i 2007 med en målsetning om å bli et ledende norsk analyse- og rådgivingsselskap. I dag har selskapet ansatte som til sammen har bred erfaring fra rådgivning, utredning og forvaltning. Vår forretningside er «Vår kunnskap utvikler samfunnet». Vi utfører analyser og rådgivning som bidrar til å øke kvaliteten på viktige beslutninger i offentlig og privat sektor – lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi har lang erfaring med å utføre en rekke tjenester som strategisk planlegging, evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser, prosjekt- og prosessledelse, bistand i offentlige investeringsprosjekter og utarbeide økonomiske modeller og analyser. Gjennom mange år har vi også opparbeidet oss en dyp innsikt i en rekke bransjer. Vi har spesialisert oss på bransjene samferdsel, energi og industri, regional næringsutvikling, samt bygg og eiendom.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø bestående av samfunnsøkonomer- og geografer, siviløkonomer, statsvitere og ingeniører med høy kompetanse og lang erfaring. I tillegg kan vi komplettere teamet med ingeniører, arkitekter og annen ekspertise fra våre eiere og samarbeidspartnere Multiconsult og LINK Arkitektur. Vi kan derfor tilby helthetlige analyser, råd og løsningsforslag som hjelper beslutningstakere å ta bedre, velfunderte valg.