Posted 26.01.2016

E6 Biri Otta – fire tettstedsgater i Gudbrandsdalen

Nye E6 Biri- Otta står snart ferdig, og dagens E6 som går gjennom Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam skal bygges [...] Les mer »

Posted 19.06.2015

Evaluering av biogassprogrammet

På oppdrag fra Enova har Analyse & Strategi gjennomført en evaluering biogassprogrammet for perioden 2012 – 2014.  Målsetningene med programmet [...] Les mer »

Posted 11.05.2015

Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring – hvor godt virker det?

De overordnede problemstillingene med utredningenfor Husbanken, har vært å dokumentere erfaringer ved bruk av pilot- og forbildeprosjekter innen kvalitetsområdene; energi/miljø, [...] Les mer »

Posted 11.05.2015

Evaluering av husleiemodeller

Analyse & Strategi AS holder sammen med Multiconsult på med en evaluering for Kunnskapsdepartementet av de interne husleiemodellene for selvforvaltende [...] Les mer »

Posted 11.05.2015

Gevinstanalyser av pilotprosjekter

Analyse og Strategi har utarbeidet flere gevinstanalyser for Nasjonalt program for leverandørutvikling. Målet med oppdraget er å få ut informasjon [...] Les mer »

Posted 11.05.2015

Helhetlig samfunnsanalyse Ofotregionen

På oppdrag fra Ofoten regionråd, Futurum og Narvik kommunen har Analyse og Strategi sammen med Kunnskapsparken i Bodø utarbeidet en [...] Les mer »

Posted 07.05.2015

Handelsanalyse for Oppland fylke

På oppdrag for Oppland fylkeskommune gjennomførte Analyse & Strategi en handelsanalyse for Oppland fylke. Prosjektet ble gjort i samarbeid med Geodata [...] Les mer »

Posted 07.05.2015

Framtidens drivstoff til bussene på Agder

Analyse & Strategi bisto Agder Kollektivtrafikk (AKT) med en utredning av alternative drivstofftyper for bussene i Aust- og Vest-Agder. Vi gjorde en [...] Les mer »

Posted 07.05.2015

Matestrategi for Jærbanen

Analyse & Strategi fikk i oppdrag å utrede et fremtidsrettet matesystem til Jærbanen i forbindelse med at det planlegges for videreføring [...] Les mer »

Posted 07.05.2015

Handelsanalyse, Langhus sentrumsområde

I forbindelse med utarbeidelse av ny områdeplan for Langhus sentrumsområde, gjennomførte Analyse & Strategi, på oppdrag for Ski kommune, en [...] Les mer »