top of page

Norheim Analyse og Strategi

4 lines.png
3.png
4_edited.png
A.png
2.png

Kollektivtransport
i omstilling

Koronapandemien og nye reisevaner

Det er ikke mulig å nå målet om nullvekst i biltrafikken uten et sterkt og konkurransedyktig kollektivtilbud. Samtidig har koronapandemien ført til færre passasjerer og reduserte inntekter! Økt motstand mot trengsel, økt bruk av hjemmekontor og større konkurranse om offentlige midler gjør at kollektivtransporten må tenke nytt:

1.png

Mer markedsrettede takster

2.png

Effektivisering av linjenettet

3.png

Nye finansieringsmodeller

4.png

Nye mobilitetsformer

Bærekraftig bytransport

Målet om mer bærekraftig bytransport kan ikke nås uten mer helhetlige tiltakspakker., med både «pisk og gulrot». Det er viktig at disse tiltakspakkene oppfattes som rettferdige for trafikantene, er økonomisk bærekraftige og gir tilstrekkelig miljøgevinst.

Alternative transportformer
Sosial bærekraft​
Parkeringsplass
Økonomisk bærekraft
Sykle
Miljømessig bærekraft​
4 lines monotone-02_edited_edited.png
bottom of page