top of page
4 lines monotone-02_edited_edited.png

Hva kan jeg bidra med?

People Walking
4 lines monotone-02_edited.png

Lang erfaring med transportanalyser

Jeg har over 30 års erfaring med forskning og utredning innenfor kollektivtransport og bærekraftig bytransport.

Samarbeidspartnere

Jeg jobber best i team, og som enmannsbedrift er mulighetene bedre for å kunne sette sammen det beste teamet av eksperter fra Norge og andre land

Skreddersydde analyser

Hvilke type analyser som skal gjennomføres avhenger av problemstilling og rammer for oppdraget. Jeg kan både være diskusjonspartner og gjøre enkle markedsanalyser, til å lede større FoU prosjekter der hvor det er behov for fordypning.

CV og Kontakt

Kontakt

Bård Norheim

Daglig leder

Publikasjoner og Rapporter

Mine rapporter fra TØI og Asplan kan lastes ned under

1986-2005

2004-2006

2005-2023

Arbeidserfaring

Fra 1986 til 1994 var jeg forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI) med hovedfokus på kollektivtransport. Fra 1994-2005 var jeg forskningsleder for kollektivtransportområdet på TØI.

Jeg var medlem av konsernstyret i NSB i en periode.

I 2005 startet jeg Urbanet Analyse og var daglig leder frem til vi ble en avdeling av Asplan Viak i 2020. Urbanet Analyse var et datterselskap fra 2011. Fra 2020 til 2023 var jeg avdelingsleder og forskningsleder ved Urbanet avdelingen i Asplan Viak.

Samarbeidspartnere

ERIKSSON LINDVALL

Skreddersydde analyser

Det er viktig å målrette analysene mot problemstillingene og ikke «skyte spurv med kanoner». Det enkleste er ofte det beste, og datainnsamling er ofte den mest kostnadskrevende delen av analysene. Samtidig er det kombinasjoner av tiltak som gir best effekt hvis målet er nullvekst i biltrafikken eller flere kollektivtrafikanter uten økte tilskudd. 

Jeg bruker i størst mulig grad eksisterende data og gjør overordnede strategiske analyser av potensialet ved ulike pakker av tiltak. 

Eksempel på metoder og analyser:

  • ​Reisevaneanalyser

  • Markedspotensial/konkurranseflater

  • Kundetilfredshetsundersøkelser

  • Tidsserieanalyser 

  • Verdsettingsanalyser

Jeg kan lage modeller som oppdragsgiver selv kan benytte for å vurdere potensialet og etterspørselseffekten av endrede rammebetingelser for bil og kollektivtransport.

Eksempel på slike analyser er:

  • Takstmodeller

  • Strategiske modeller

  • Optimeringsmodeller

bottom of page